Componeren met PowerPoint

Image by rawpixel.com

Componeren met PowerPoint

stbsbtsrntrmnetyetmnemet
eytnenyenetneyetyneynetyneyn
enyetyneynetynetynetyneyetynyyeyneynytnety

Achtergrondinformatie

De cursus bestaat uit een kennis- en praktijkdeel waarin je inspiratie, kennis en vaardigheden opdoet. Je leert werken met de technologie en die toe te passen om muziekinhoudelijke doelen te behalen. Onderwerpen zoals digitale en analoge applicaties, gamification en formatief handelen met technologie komen aan bod in het kennisdeel.

In het praktijkdeel word je een maker van muziekonderwijs. Daarvoor gebruiken we de ontwerpwijzer ‘Technologie-verrijkt muziekonderwijs’ als onderlegger. Je vertaalt opgedane kennis uit het kennisdeel naar een direct in te zetten lessenontwerp voor jouw onderwijscontext waarin je ook jouw studenten laat werken binnen hun onderwijscontext met technologie. De focus van de cursus ligt op het didactische aspect.

Voor wie?

Deze cursus is ontwikkeld voor docenten van conservatoria (methodiek/didactiek) en pabo’s (muziek) die aan de slag willen met het integreren van technologie in het muziekonderwijs aan hun studenten.

Opbrengst
Na afloop van deze cursus weet jij hoe je muziektechnologie kunt toepassen en overdragen aan je studenten, ongeacht de gekozen technologie. Het gebruikmaken van de ontwerpwijzer ‘Technologie-verrijkt muziekonderwijs’ is je eigen geworden en pas je in een handomdraai aan naar de behoefte.

Praktische informatie

  • De introductie vindt online plaats.
  • Daarop volgen zeven bijeenkomsten, deels online en deels op locatie (zie hieronder de exacte planning)
  • Een tijdsinvestering van +/- twee uur per week in de cursusmaanden is vereist.
  • De kosten bedragen € 1000,- inclusief btw en lesmateriaal.
  • Je ontvangt een certificaat van deelname.

Inhoud van de cursus

Welke modules worden behandeld en verspreid over de verschillende cursusdata?

Module 1: Digitale didactiek
Theoretisch kader voor het implementeren van technologie in het muziekonderwijs.
Module 2: Technologie als basis
Hoe technologie centraal kan staan bij muzikale activiteiten.
Module 3: Technologie ter ondersteuning van het leerproces
Hoe technologie ingezet kan worden voor bijvoorbeeld formatief handelen, toetsen en werken met peer-feedback.
Module 4: Technologie als inspiratiebron
Hoe technologie ingezet kan worden als startpunt voor werkvormen zonder technologie.
Module 5: Speel en interactief
Hoe technologie op een speelse en interactieve manier het muziekonderwijs kan verrijken.
Module 6: Professionaliseren
Hoe je opgedane kennis door te geven aan anderen.

Cursusdata

Woensdag 6 september
Locatie: online

16:00 – 17:00 uur – Kennismaking, uitleg programma en introductie praktijkdeel
Zaterdag 23 september
Locatie: Amsterdam

10:00 – 11:45 uur – Module 1: Digitale Didactiek
12:30 – 13:45 uur – Module 2: Technologie als basis
14:00 – 15:00 uur – Praktijkdeel 1

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Bert van Uffelen via hallo@bertvanuffelen.nl

Resources

Blog
Video's
Community
Contact

Bert van Uffelen

KVK: ....

Privacy Police
Terms of Service